Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Våre samarbeidspartnere

STØTT VÅRE SPONSORER, DE STØTTER OSS!

Hovedsponsor

Øster Hus

Øster Hus er opptatt av å bygge mer enn gode boliger. Vi ønsker også å bidra til å bygge gode nabolag og nærmiljø kjennetegnet av samhold og lagånd. I tillegg er det jo sånn at topp og bredde er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor sponser vi bredden, og gleder oss over å støtte opp om den viktige jobben som alle de lokale idrettslagene gjør for barn og unge. Vi er stolte over å se Øster Hus-logoen på tusenvis av drakter i hele distriktet!

Øvrige sponsorer

Green Mountain

"Å være en god nabo er et viktig prinsipp for Green Mountain. Det er derfor vi etterstreber å bruke lokale leverandører, bruke lokal kompetanse og som nå støtte lokale aktiviteter gjennom Mastra IL " - Tor Kristian Gyland, adm.dir i Green Mountain

Grieg Seafood

Grieg Seafood er et norsk selskap med lakseoppdretter i andre land blant annet Canada: I Norge har de oppdrett i Finnmark og Rogaland med hovedkontor i Bergen. Grieg Seafood oppdretter laks på mange flotte plasser i hele Ryfylke. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner med kommunene og lokalsamfunnene. Vi investerer, bygger nytt og støtter lokale bedrifter og aktiviteter.

Apeland Transport

Apeland Transport har vært en viktig støttespiller i klubben i flere år, ja helt siden 90-tallet den gang under navnet Rennesøy Tomat og Frukt Pakkeriet. Apeland Transport er en av de største transportørene av Frukt og Tomat på de grønne øyene og resten av Ryfylke!

Lyse

Hvorfor er det så viktig for Lyse å samarbeide med kulturhus, være tilstede på fotballarenaen eller utstyre 1. klassingene med refleksvester? Svaret er enkelt: Lyse eies av 14 flotte kommuner i Sør-Rogaland – altså av deg og meg. Gjennom sponsorarbeidet ønsker Lyse å være en lagspiller i aktive lokalsamfunn og skape trivsel og vekst for oss som bor her.

Vi heier på regionen og oss som bor her.

Kiwi

Sunnhet til folket er KIWIs hjertesak, og opp gjennom årene har vi gjennomført flere tiltak for å legge til rette for sunne valg hos kundene våre. Vi ønsker også å bidra til idrett i nærmiljøet vårt, og fysisk aktivitet og sunne varer er en god kombinasjon. I vår sponsing er vi opptatt av at våre bidrag skal komme til nytte til flest mulig, og spesielt barneidrett. KIWI er stolt sponsor av Mastra IL.

Jæren Olje

Jæren Olje skal bidra til å skape bred aktivitet og bygge gode relasjoner. Jæren Olje er opptatt av og bidra til at barn, unge og voksne engasjerer seg i lokalmiljø

AVE

AVE Systemer har vært en trofast partner i flere år, og engasjerer seg for at barn og ungdom skal kunne ha gode idrettstilbud i sitt nærmiljø.

Øvrige samarbeidspartnere

Sport 1 Randaberg

Sport 1 Randaberg er en av klubbens viktigste støttespillere og bidrar med innkjøp og trykking av klubbens idrettsutstyr og bekledning!

Sport 1 Randaberg har også gode priser fra blandt annet Umbro for medlemmer i Mastra Idrettslag.

Byggmester Hagen as

Byggmester Hagen driver med import, salg og montering av PVC og aliminums vinduer og dører fra Drutex direkte fra fabrikk. I tillegg til vanlig tømmer arbeid. 

Byggmester Hagen heier på aktivitet for barn og unge, og setter stor pris på hva idrettslag gjør for lokalmiljøet.

Ekorenhold

 

Rennesøy Trafikk

Rennesøy Trafikk AS er et lokalt transportselskap som med 90 biler dekker et stort mangfold av transport. Verdiene som skal gjenspeile kundens opplevelse av Rennesøy Trafikk og våre ansattes holdninger som er;

Vilje – Tillit - Trygghet – Ærlighet.

Rogaland Elektro

Som stolt sponsor av idrettslaget i mer enn 30 år, har vi sett og satt pris på verdien av det tilbudet idrettslaget står for. Sammen med idrettslaget ønsker vi å bidra til å sikre godt fritidstilbud, gode oppvekstforhold, og trygge lære og arbeidsplasser for folk i lokalmiljøet

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi er opptatt av levende bygder og lokalsamfunn, og er derfor ekstra stolte over å kunne bidra gjennom sponsorarbeidet!

Raft Klinikken

Raft-klinikken er en tverrfaglig klinikk som består av fysioterapeuter og kiropraktorer. Vi sponsor Mastra IL fordi vi er opptatt av at barn og unge skal kunne drive idrett i trygge og gode omgivelser i sitt nærmiljø. Vi er særlig opptatt av at alle skal kunne drive sin idrett, med minst mulig risiko for skader. Dette gjør vi ved å fokusere på skadeforebyggende arbeid inn mot klubben. Vi har behandlere som er godkjent gjennom Idrettens Helsesenter. Det vil si at dere kan bruke idrettsforsikringen til å få dekket behandling hos oss.

Vi vil være en aktiv samarbeidspartner, som bidrar til økt idrettsglede for alle.

Bygdebladet

Fysisk aktivitet og gode møteplasser for barn og unge er viktig for helse, miljø og trivsel. Som lokalavis ønsker Bygdebladet å være til stede på de arenaene hvor lagånd og samhold i lokalsamfunnet skapes, deriblant hos Mastra IL. Vi gleder oss over å være en trofast sponsor, og på den måten kunne støtte klubben i den viktige jobben de gjør for de yngste.

Rumag skilt og reklame as

Lindanger Maskin AS

Rennesøy Bilsenter AS

Reilstad Landsbruk AS

Umbro

 

Sokn Camping