Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Årsmøte 2024

Da er årsmøtet for 2024 gjennomført, og vi ønsker å rette en stor takk til alle engasjerte medlemmer som deltok på møtet. Vi setter pris på deres deltakelse og dedikasjon.

Vi vil også takke alle som nå har trådt ut av sine verv for deres fantastiske innsats. Samtidig ønsker vi hjertelig velkommen til alle dere som har påtatt dere nye verv! Vi ser frem til et spennende 2024 sammen med dere.

Protokollen fra årsmøtet vil bli tilgjengelig på vår hjemmeside etter at den er ferdigstilt og signert av de valgte representantene fra årsmøtet. Her kan du også lese mer om hvem som tar på seg viktige oppgaver som styremedlemmer, medlemmer av kontrollutvalget og valgkomiteen.

0