Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Fotball

Bli med på Mastra IL fotball

Bli medlem i dag

Velkommen til Mastra IL fotball

Mastra Idrettslag tilbyr organisert trening for barn, ungdommer og voksne i alle aldre. Vi trener og spiller kamper på Mosterøy Kunstgress og Rennesøy Kunstgress.

Fokus på bredden - alle skal være med!

Lag og treningstider

Spørsmål? Vi setter deg gjerne i kontakt med lagleder ved ønske.

Gutter og jenter - 2016

Torsdag 17:00 – 18:00 Mosterøy Stadion

Gutter og jenter - 2015

Torsdag 17:00 – 18:30 Mosterøy Kunstgress

Gutter og jenter - 2014

Onsdag 17:00 – 18:30 Mosterøy Kunstgress

Gutter og jenter - 2013

Tirsdag 17:00 - 18:30 Mosterøy Kunstgress

Torsdag 17:00 – 18:30 Mosterøy Kunstgress

Gutter - 2012

Tirsdag 17:00 – 18:30 Mosterøy Kunstgress

Torsdag 17:00 - 18:30 Mosterøy Kunstgress

Jenter - 2012

Tirsdag 17:30 - 19:00 Rennesøy Kunstgress
Torsdag 17:30 - 19:00 Rennesøy Kunstgress

Gutter - 2011

Tirsdag 17:00 – 18:30 Mosterøy Kunstgress
Torsdag 17:00 – 18:30 Mosterøy Kunstgress

Jenter - 2011

Tirsdag 17:30 – 19:00 Rennesøy Kunstgress
Torsdag 17:30 - 19:00 Rennesøy Kunstgress

Gutter - 2010

Mandag 17:00 – 18:30 Mosterøy Kunstgress
Onsdag 17:30 – 19:00 Mosterøy Kunstgress

Jenter - 2009 - 2010

Tirsdag 18:30 - 20:00 Mosterøy Kunstgress
Torsdag 18:30 - 20:00 Mosterøy Kunstgress

Gutter - 2009

Mandag 18:30 – 20:00 Mosterøy Kunstgress
Onsdag 17:30 – 19:00 Mosterøy Kunstgress
Torsdag 18:30 - 20:00 Mosterøy Kunstgress

Gutter - 2008

Mandag 18:30 – 20:00 Mosterøy Kunstgress
Onsdag 17:30 – 19:00 Rennesøy Kunstgress
Torsdag 18:30 - 20:00 Mosterøy Kunstgress

Jenter - 2007 - 2005

Tirsdag 18:30 – 20:00 Mosterøy Kunstgress
Torsdag 19:00 – 20:30 Mosterøy Kunstgress

Gutter - 2006

Mandag 19:00 - 20:30 Mosterøy Kunstgress
Tirsdag 19:00 - 20:30 Rennesøy Kunstgress
Torsdag 19:00 - 20:30 Rennesøy Kunstgress

Gutter - 2005

Mandag 19:00 - 20:30 Mosterøy Kunstgress
Tirsdag 19:00 - 20:30 Rennesøy Kunstgress
Torsdag 19:00 - 20:30 Rennesøy Kunstgress

Gutter - Junior 04 - 02

Mandag 20:00 – 21:30 Rennesøy Kunstgress
Onsdag 19:30 – 21:00 Rennesøy Kunstgress
Torsdag 20:30 – 22:00 Rennesøy Kunstgress

Damelag 16år+

Tirsdag 18:00 - 19:30 Rennesøy Kunstgress
Onsdag 20:00 – 21:30 Rennesøy Kunstg

A - laget

Mandag 20:00 - 21:30 Rennesøy Kunstgress
Onsdag 19:30 - 21:00 Rennesøy Kunstgress

Fotball M 50

Tirsdag 19:30 - 20:30 Rennesøy Kunstgress

Baner

Vi benytter oss av fotballanleggene på Mosterøy og Vikevåg. Barnefotballen har primært har treninger og kamper på Mosterøy og ungdomsfotballen primært på Rennesøy, men Mosterøy kan forekomme. 

Mosterøy Stadion

Mosterøy Kunstgress

Gutt sparker en fotball foran et publikum

Mosterøy Stadion

Rennesøy Kunstgress Mastra IL

Rennesøy Kunstgress

Trenere og lagledere

Vedlagt finner du oversikt over trenere og lagledere i Mastra Fotball. 

Sportslig utvalg

Eirik Hodnefjell

Leder

   909 43 929
 fotball@mastra-il.no

Eva Tunge Karlsen

NestLeder

   413 72 928
 evatunge@gmail.com

Vidar Haugen

Medlem

   907 55 812
 vidar.haugen@tiosgroup.com

Norbert Puttkamer

Medlem

   974 00 855
 n-puttka@online.no

Andre funksjoner

Bjarte Finnesand

Dommeransvarlig

   907 71 478
 bjarte.finnesand@skanska.no

Eirik Hodnefjell

Treneransvarlig

   909 43 929
 fotball@mastra-il.no

Norbert Puttkamer

Kvalitetsklubb ansvarlig

   974 00 855
 n-puttka@online.no

Vidar Haugen

Fair Play ansvarlig

   907 55 812
 vidar.haugen@tiosgroup.com

Eva Tunge Karlsen

Jenteansvarlig

   413 72 928
 evatunge@gmail.com

Morten Knutsen

Materialforvalter

928 99 149
 utstyr@mastra-il.no

Kampoversikt med banetildeling

Viktig at lagledere oppdaterer FIKS med endringer. For ungdomslagene er det viktig at endringer sendes som omberamming til kretsen. Om noen ser noen åpenbare feil i listen er vi takknemlige om dere melder dette tilbake til post@mastra-il.no

Bane som begynner på M = Mosterøy (se vedlagt baneoversikt)
Bane som begynner på R = Rennesøy (se vedlagt baneoversikt)
Vi legger ut reviderte lister ved forandringer.

Cup og turneringer

Mastra Fotball ønsker å være en synlig klubb med høyt aktivitetsnivå. Vi oppfordrer alle lagene til å delta i flere regionale turneringer i året. Det er satt begrensninger på utenbys turneringer. Sør-Cup (10 til 12 år) og Vildbjerg (13 - 19 år), se vedlegg til høyre.

Påmelding til turneringer ved unntak av Sør Cup og Vildbjerg Cup gjøres av lagleder. 

Mastra dekker lagpåmeldinger til to turneringer i året, deltakerkortene må dekkes av spillerne gjennom egenandel. Denne fastsettes av daglig leder i samråd med lagleder. 

Budsjett, egenandel, orientering til lagledere og reiseregel

Budsjett: Fyll ut det gule feltet først i budsjett-mal og les informasjonsteksten.

Påmelding: Skjemaene sendes til kasserer på kasserer@mastra-il.no med kopi til post@mastra-il.no. Se også orientering til lagledere som ligger vedlagt.

Påmeldingsfaktura: Faktura fra cup arrangør sendes til faktura@mastra-il.no. Husk å merke faktura med type idrett (f.eks. Håndball) lagnavn/alderstrinn og navn på lagleder. Dersom påmelding krever kortbetaling (visa/Mastercard), ta kontakt med daglig leder for betaling.

Reiseregler: For ungdomslag (13 år og eldre) skal dette skjemaet signeres av spiller og foresatt før man får lov å reise. Lagleder holder oversikt på at alle har signert før avreise.

Lagleders oppgaver

 • Melde på lag

 • Sjekke hvem som skal delta

 • Melde fra til daglig leder

 • Full liste med deltakere, trenere og foresatte

 • Avtale med trenere om hvem som skal delta

 • Foresatte til reisen ved behov

 • Sjekke transport og eventuell overnatting

 • Påse at alle har politiattest

 • Påse at alle har lest reisereglene

 • Oversende faktura fra arrangør

Informasjon til daglig leder

 • Navn på turnering

 • Antall påmelde lag

 • Pris lagpåmelding

 • Pris deltakerkort

 • Pris lederkort

 • Antall spillere (kan oppdateres etterhvert)

 • Antall trenere

 • Skal det benyttes midler fra lagkassen?

 • Transport/overnatting/andre aktiviteter som påvirker egenandel

 • Faktura fra arrangør

Dommere

Dommersatser 2021

SU Fotball vedtok nye satser som er gjeldende fra i dag 19.08.21:

3er    100,- pr kamp
5er    100,- pr kamp
7er    150,- pr kamp - etter 5 kamper i pr kalenderår 200,- pr kamp
9 er   250,- pr kamp
11er   250,- pr kamp - etter 5 kamper pr kalenderår 300,-

Klubbdommerjakke etter 5 dømte kamper .

Kampene føres inn på eget skjema .

Skjema kan tas ut på Mastra sin hjemmeside under skjema og maler, og husk å få signert av lagleder når en er ferdig med kampen.

Skjema leveres inn til Silje (Daglig leder i Mastra ) når en ønsker pengene utbetalt på konto enten per post til vodlaveien 5 eller på e-post til post@mastra-il.no

Vi har i tillegg opprettet en side på Facebook som kan brukes for å skaffe dommere - trykk her for å komme inn i Facebook-gruppen 

Mal for dommerregning ligger under skjema og maler på nettsiden vår.

Sportsplan for fotball

Sportsplanen er et styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere, lagledere, spillere, foreldre og andre ansvarlige i Mastra IL fotball.

Fairplay

Fairplay-regler for god barnefotball

 • Fotball er et ballspill.

 • Barnefotball er lekbetont.

 • Det viktigste for små spillere er å være sammen med venner.

 • Alle skal spille like mye.

 • Lær barna å tåle både seier og tap.

 • Flere treninger enn kamper.

 • Barnefotball – er en allsidig aktivitet.

 • La oss gå sammen om gla’fotball for de små.

Foreldrevettregler

 • Møt frem til kamp og trening.

 • Gi oppmuntring til alle spillere under kamp.

 • Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.

 • Respekter lagleders bruk av spillere.

 • Se på dommeren som en veileder.

 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta.

 • Spør om kampen var morsom og spennende.

 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr.

 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør.

 • Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball og ikke du.

Retningslinjer Covid-19

Grunnet Covid-19 blir det noen endringer i hvordan vi gjennomfører trening i regi av Mastra Fotball denne sesongen

 

Kort utdrag av de viktigste forholdsreglene og anbefalingene:

 • Syke personer skal holde seg hjemme, kun friske personer uten symptomer kan delta på trening.
 • Det er gjort unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen for barn og unge under 20 år. 1-meterregelen gjelder fortsatt for voksne.
 • Ved rødt nivå på skolene kan ikke spillere hospitere på tvers av lagene,
 • Trener sørger for å ha system rundt registrering av spillere og trenere til trening og kamp
 • Trenerene påser at utstyret holder seg rent
 • Drikkeflasker må være merket med navn, påse å ikke drikk fra andres flasker
 • På grunn av korona anbefales det å bruke egen treningsmatte på GymX.
 • Trenere skal kjenne til NFF's KORONAHÅNDBOK

Har du lyst å starte med fotball i Mastra IL?

I Mastra IL har vi plass til alle som har lyst å spille fotball, uansett årskull. Ønsker du å prøvespille tilbyr vi to gratis prøvetreninger for å finne ut om du synes idretten er noe for deg.

Kontakt Mastra IL fotball