Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Fotball

Bli med på Mastra IL fotball

Bli medlem i dag

Velkommen til Mastra IL fotball

Mastra Idrettslag tilbyr organisert trening for barn, ungdommer og voksne i alle aldre. Vi trener og spiller kamper på Mosterøy Kunstgress og Rennesøy Kunstgress.

Fokus på bredden - alle skal være med!

Lag og treningstider

Spørsmål? Vi setter deg gjerne i kontakt med lagleder ved ønske.

Gutter og jenter - 2015

Torsdag 17:00 – 18:30 Mastra Kunstgress

Gutter og jenter - 2014

Onsdag 17:00 – 18:30 Mastra Kunstgress

Gutter og jenter - 2013

Tirsdag 17:00 - 18:30 Mastra Kunstgress

Torsdag 17:00 – 18:30 Mastra Kunstgress

Gutter - 2012

Tirsdag 17:00 – 18:30 Mastra Kunstgress

Torsdag 17:00 - 18:30 Mastra Kunstgress

Jenter - 2012

Tirsdag 17:30 - 19:00 Vikevåg Kunstgress
Torsdag 17:30 - 19:00 Vikevåg Kunstgress

Gutter - 2011

Tirsdag 17:00 – 18:30 Mastra Kunstgress
Torsdag 17:00 – 18:30 Mastra Kunstgress

Jenter - 2011

Tirsdag 17:30 – 19:00 Vikevåg Kunstgress
Torsdag 17:30 - 19:00 Vikevåg Kunstgress

Gutter - 2010

Mandag 17:00 – 18:30 Mastra Kunstgress
Onsdag 17:30 – 19:00 Mastra Kunstgress

Jenter - 2009 - 2010

Tirsdag 18:30 - 20:00 Mastra Kunstgress
Torsdag 18:30 - 20:00 Mastra Kunstgress

Gutter - 2009

Tirsdag 18:30 – 20:00 Mastra Kunstgress
Onsdag 17:30 – 19:00 Mastra Kunstgress
Torsdag 18:30 - 20:00 Mastra Kunstgress

Gutter - 2008

Tirsdag 18:30 – 20:00 Mastra Kunstgress
Onsdag 17:30 – 19:00 Vikevåg Kunstgress
Torsdag 18:30 - 20:00 Mastra Kunstgress

Jenter - 2007 - 2005

Tirsdag 18:30 – 20:00 Mastra Kunstgress
Torsdag 19:00 – 20:30 Mastra Kunstgress

Gutter - 2006

Mandag 19:00 - 20:30 Mastra Kunstgress
Tirsdag 19:00 - 20:30 Vikevågbanen
Torsdag 19:00 - 20:30 Vikevågbanen

Gutter - 2005

Mandag 19:00 - 20:30 Mastra Kunstgress
Tirsdag 19:00 - 20:30 Vikevågbanen
Torsdag 19:00 - 20:30 Vikevågbanen

Gutter - Junior 04 - 02

Mandag 20:00 – 21:30 Vikevågbanen
Onsdag 19:30 – 21:00 Vikevågbanen
Torsdag 20:30 – 22:00 Vikevåg banen

Jenter - junior 04 - 02

Tirsdag 18:00 - 19:30 Vikevågbanen
Torsdag 19:30 – 21:00 Vikevågbanen

A - laget

Mandag 20:00 - 21:30 Vikevågbanen
Onsdag 19:30 - 21:00 Vikevågbanen

Fotball M 50

Tirsdag 19:30 - 20:30 Vikevågbanen

Baner

Vi benytter oss av fotballanleggene på Mosterøy og Vikevåg. Barnefotballen har primært har treninger og kamper på Mosterøy og ungdomsfotballen primært på Rennesøy, men Mosterøy kan forekomme. 

Mosterøy Stadion

Mosterøy Kunstgress

Gutt sparker en fotball foran et publikum

Mosterøy Stadion

Forballkamp

Rennesøy Kunstgress

Trenere og lagledere

Vedlagt finner du oversikt over trenere og lagledere i Mastra Fotball. 

Sportslig utvalg

Eirik Hodnefjell

Leder

   909 43 929
 fotball@mastra-il.no

Eva Tunge Karlsen

NestLeder

   413 72 928
 evatunge@gmail.com

Vidar Haugen

Medlem

   907 55 812
 vidar.haugen@tiosgroup.com

Norbert Puttkamer

Medlem

   974 00 855
 n-puttka@online.no

Andre funksjoner

Bjarte Finnesand

Dommeransvarlig

   907 71 478
 bjarte.finnesand@skanska.no

Eirik Hodnefjell

Treneransvarlig

   909 43 929
 fotball@mastra-il.no

Norbert Puttkamer

Kvalitetsklubb ansvarlig

   974 00 855
 n-puttka@online.no

Vidar Haugen

Fair Play ansvarlig

   907 55 812
 vidar.haugen@tiosgroup.com

Eva Tunge Karlsen

Jenteansvarlig

   413 72 928
 evatunge@gmail.com

Roar Pedersen

Materialforvalter

   982 45 541
 utstyr@mastra-il.no

Kampoversikt med banetildeling

Viktig at lagledere oppdaterer FIKS med endringer. For ungdomslagene er det viktig at endringer sendes som omberamming til kretsen. Om noen ser noen åpenbare feil i listen er vi takknemlige om dere melder dette tilbake til post@mastra-il.no

Bane som begynner på M = Mosterøy (se vedlagt baneoversikt)
Bane som begynner på R = Rennesøy (se vedlagt baneoversikt)
Vi legger ut reviderte lister ved forandringer.

Cup og turneringer

SU - Fotball har laget et skriv om foretrukne turneringer se vedlegg til høyre for mer detaljer. De to turneringene er:

 • Barnefotballen (10-12 år) er det Sør Cup i Kristiansand, første helgen etter skoleslutt.
 • Ungdomsfotballen (13 år og eldre) er det Vildbjerg Cup i Danmark første helgen i august.

Budsjett, egenandel, orientering til lagledere og reiseregel

Budsjett: Fyll ut det gule feltet først i budsjett-mal og les informasjonsteksten.

Påmelding: Skjemaene sendes til kasserer på kasserer@mastra-il.no med kopi til post@mastra-il.no. Se også orientering til lagledere som ligger vedlagt.

Påmeldingsfaktura: Faktura fra cup arrangør sendes til faktura@mastra-il.no. Husk å merke faktura med type idrett (f.eks. Håndball) lagnavn/alderstrinn og navn på lagleder. Dersom påmelding krever kortbetaling (visa/Mastercard), ta kontakt med daglig leder for betaling.

Reiseregler: For ungdomslag (13 år og eldre) skal dette skjemaet signeres av spiller og foresatt før man får lov å reise. Lagleder holder oversikt på at alle har signert før avreise.

Dommere

Se vedlagt fil for oversikt over våre dommere pr 19.04.18 og kopi av dommerregning.
Vi har i tillegg opprettet en side på Facebook som kan brukes for å skaffe dommere.

Mal for dommerregning ligger under skjema og maler på nettsiden vår.

Sportsplan for fotball

Sportsplanen er et styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere, lagledere, spillere, foreldre og andre ansvarlige i Mastra IL fotball.

Fairplay

Fairplay-regler for god barnefotball

 • Fotball er et ballspill.

 • Barnefotball er lekbetont.

 • Det viktigste for små spillere er å være sammen med venner.

 • Alle skal spille like mye.

 • Lær barna å tåle både seier og tap.

 • Flere treninger enn kamper.

 • Barnefotball – er en allsidig aktivitet.

 • La oss gå sammen om gla’fotball for de små.

Foreldrevettregler

 • Møt frem til kamp og trening.

 • Gi oppmuntring til alle spillere under kamp.

 • Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.

 • Respekter lagleders bruk av spillere.

 • Se på dommeren som en veileder.

 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta.

 • Spør om kampen var morsom og spennende.

 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr.

 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør.

 • Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball og ikke du.

Retningslinjer Covid-19

Grunnet Covid-19 blir det noen endringer i hvordan vi gjennomfører trening i regi av Mastra Fotball denne sesongen

 

Kort utdrag av de viktigste forholdsreglene og anbefalingene:

 • Syke personer skal holde seg hjemme, kun friske personer uten symptomer kan delta på trening.
 • Det er gjort unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen for barn og unge under 20 år. 1-meterregelen gjelder fortsatt for voksne.
 • Ved rødt nivå på skolene kan ikke spillere hospitere på tvers av lagene,
 • Trener sørger for å ha system rundt registrering av spillere og trenere til trening og kamp
 • Trenerene påser at utstyret holder seg rent
 • Drikkeflasker må være merket med navn, påse å ikke drikk fra andres flasker
 • På grunn av korona anbefales det å bruke egen treningsmatte på GymX.
 • Trenere skal kjenne til NFF's KORONAHÅNDBOK

Har du lyst å starte med fotball i Mastra IL?

I Mastra IL har vi plass til alle som har lyst å spille fotball, uansett årskull. Ønsker du å prøvespille tilbyr vi to gratis prøvetreninger for å finne ut om du synes idretten er noe for deg.

Kontakt Mastra IL fotball