Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Håndball

Bli med oss i Mastra håndball

Bli medlem i dag

Velkommen til Mastra IL håndball

Håndballgruppen i Mastra IL består av jenter og gutter i alderen 6 år og oppover. 

Våre treninger foregår både i Mastrahallen og i Rennesøyhallen

Lag og treningstider

Mix 2011-2014

Tirsdag 17:00 – 18:00 Mastrahallen

Gutter 2009-2010

Tirsdag 18:00 – 19:00 Rennesøyhallen
Fredag 17:00 – 18:00 Rennesøyhallen

Jenter 2009-2010

Mandag 18:00 – 19:00 Mastrahallen
Torsdag 18:00 – 19:00 Mastrahallen

Jenter 2008

Onsdag 17:30 – 19:00 Mastrahallen
Torsdag 17:30 – 19:00 Rennesøyhallen

Jenter 2004-2005 (Mastra/Randaberg)

Onsdag 19:00 – 21:00 Mastrahallen

Damelag:

Mandag 19:00 – 21:00 Mastrahallen
Onsdag 19:00 – 21:00 Mastrahallen

Haller

Fasaden til Mastrahallen

Mastrahallen

Fasaden til Rennesøyhallen bakom 2 trær

Rennesøyhallen

Trenere og lagledere

Har du spørsmål om håndball? Send en e-post til handball@mastra-il.no

Gutter & Jenter 2011 - 2014

Torbjørn Høie

TRENER

977 01 184

hoie.torbjorn@gmail.com

Jostein Østebø

TRENER

993 12 121

ostebo@gmail.com

Dina Sofie Johannesen

LAGLEDER

915 96 823

dina_sofie@hotmail.com

Gutter 2009 - 2021

Inger Elin Meling

TRENER

472 72 350

iemeling@gmail.com

Dag Meling

TRENER

472 72 351

dag.meling@gmail.com

Tuva Ullenes Landa

TRENER

917 73 626

tuvaul@outlook.com

Kirsti Raustein

LAGLEDER

478 29 767

kraustein@hotmail.com

Jenter 2009 - 2010

Ingrid Eliane

TRENER

977 66 362

ingrid.eliane.aksdal@st...

Isak Walle Jepsen

TRENER

913 13 057

e-post

Edda Runarsdottir Hodnefjell

LAGLEDER

970 93 976

edda.hodnefjell@hotmail.com

Jenter 2008

Marianne Lunde Andreassen

TRENER

909 90 691

mva.lunde@gmail.com

Espen Seheim

TRENER

479 24 777

espenseheim1978@gmail.com

Astri Sokn

LAGLEDER

992 62 935

astrisokn@gmail.com

Jenter 2004 - 2005 (Mastra/Randaberg)

Tuva Ullenes Landa

LAGLEDER

952 04 952

ekjen01@gmail.com

Mastra Damelag

Kjell Osland

TRENER

908 97 755

kjell.osland@subsea7.com

Elise Austbø

TRENER/LAGLEDER

902 74 166

eliseaustbo_95@hotmail.com

Sportslig utvalg

Inger Elin Meling

Leder

Åpen

NestLeder

Andre funksjoner

Nils Petter Aksdal

Dommeransvarlig

Ingrid Eliane Aksdal

Kioskansvarlig

Edda R. Hodnefjell

Sekretær

Representanter fra hvert lag

Kampoversikt

Dommeransvarlig Mastra håndball

Nils Petter Aksdal

   930 22 283
 npaksdal@gmail.com

Cup og turneringer

Mastra Håndball skal være delaktig i turneringer og cuper. Klubben dekker inntil to lagspåmeldinger i løpet av et år, samt lederkort til to trenere. Mens spillerne dekker egenandel som kan innebære deltakerkort, overnatting, transport, mat med mer. Turneringer/cuper utover dette dekkes i helhet av laget/spillerne.

Lagleders oppgaver

 • Melde på lag

 • Sjekke hvem som skal delta

 • Melde fra til daglig leder

 • Full liste med deltakere, trenere og foresatte

 • Avtale med trenere om hvem som skal delta

 • Foresatte til reisen ved behov

 • Sjekke transport og eventuell overnatting

 • Påse at alle har politiattest

 • Påse at alle har lest reisereglene

Informasjon til daglig leder

 • Navn på turnering

 • Antall påmelde lag

 • Pris lagpåmelding

 • Pris deltakerkort

 • Pris lederkort

 • Antall spillere (kan oppdateres etterhvert)

 • Antall trenere

 • Skal det benyttes midler fra lagkassen?

 • Transport/overnatting/andre aktiviteter som påvirker egenandel

Treningstips

Intersport 4'er håndball

For minihåndball med lag i aldersgruppen 6-8 år, avholdes kampene i en turneringsform hvor hvert lag i ringen arrangerer turnering. Datoene på når hvilke klubber skal arrangere turnering blir fastsatt før sesongstart. Alderstrinnene melder på lag for hver turnering etter hvor mange de har tilgjengelige.
I Mastra tar daglig leder seg av invitasjon til turneringen og setter opp kampoppsettet. Det sendes også ut en dugnadsliste hvor arbeidsoppgaver som kiosk, sekretariat og rydding blir fordelt. Ett par uker før arrangementet bør lagene fra Mastra avholde et møte hvor det utnevnes en person som har hovedansvar for turneringen. Hovedansvarlig skal koordinere arrangementet og sørge for at alt går etter planen som er bestemt på forhånd. Den hovedansvarlige kan ikke være trenere som skal følge sine lag under turneringen. Dommere blir satt opp av dommerkoordinator i Mastra.

Hjemmekamper for lag 9-11 år

For lag 9-11 år organiseres kampene i turneringsform på lørdager eller søndager. Ved hjemmekamper i Mastrahallen er det Mastra som er arrangør. Mastralaget som spiller kamp skal stille med frivillige/foreldre til å stå i kiosken, sitte i sekretariatet og rydde opp etterpå. For at lagene skal ha oversikt når de skal være arrangører sendes det ut en dugnadsoversikt til trenere og lagledere før sesongen starter.

Hjemmekamper for lag 12 år til senior

På hjemmekamper må lagene stille med frivillige til å sitte i sekretariatet og lagene må se til at alt er fint og ryddig før man går. Bua er som regel ikke åpen på disse kampene hvis det ikke står noe annet i dugnadslisten. Dommere blir satt opp av kretsen, men det er ikke alltid de klarer det for 12-åringene. I så tilfelle må klubbens dommerkoordinator finne dommere.

Arbeidsoppgaver på selve turneringsdagen:

 • Henge opp plakater, kampoppsett (alt ligger klart i dommergarderoben)

 • Sette opp målene

 • Tape opp sidelinjene på banene. Tape skal ligge i kiosken.

 • Sette pokalene på bord i garasjen

 • Sekretariat på tribunen

 • Ønske velkommen, generell info, spilletid, salg av kaffe og kaker, nødutganger osv.

 • Musikk ved utdeling av pokaler

 • Rydde med en gang etter arrangement

Praktisk info på kampdag

 • Sekretariatbagen ligger i dommergarderoben. Her finner dere kamprapporter, dommerregninger og sekretariatkontrollen.

 • Se arrangørguiden for info om å stå i kiosken.

 • Dommere blir satt opp av dommerkoordinator i Mastra.

 • Sjekk at garderober og ytterdører er låst før dere går.

Retningslinjer for bruk av Mastrahallen

 

Retningslinjer for bruk av Mastrahallen


ALLTID 1 meter avstand

-          på innbytterbenk og i pause

-          i all annen aktivitet utenom oppvarming og kampspill ( time out, osv )

 

Inngang/utgang til garderobe skal kun benyttes av lag, trener og dommere.

 

Separate garderober benyttes for lag

 

Det er kampvert fra Mastra IL tilstede under alle kamper i Mastrahallen. Denne kampverten skal ha gul vest.

 

Tribune, garderobe, bord i inngangsparti desinfiseres før og etter bruk. (Ryggsprøyte til tribune). Det skal overholdes 1 m avstand, og kampvert skal påse at dette overholdes.

 

Hovedinngang skal skiltes inn/ut slik at vi sikrer inngang/utgang.

 

Tilskuere vil ikke få tilgang til Mastrahallen før 20 minutter før kampstart.

 

Alle tilskuere skal registreres ved inngang med navn og telefonnummer. Dette kan skje ved registrering på pc eller en liste, og det må da påses at det ikke dannes kø i inngangsparti. Om mulig kan liste oversendes fra bortelag til trener/lagleder i forkant.

 

Tribunen er markert med 1 m avstand, og 1 meter avstand gjelder også for  familiemedlemmer. Tribunen er delt inn på hjemme- og bortelag, og kampvert er ansvarlig for å informere om dette ved ankomst til Mastrahallen. En god løsning kan være å minne om dette før kampstart via mikrofon.

 

Hallen stenges også under kamp for å sikre at vi ikke har åpen tilgang til hall.

Maksimalt 30 tilskuere på hjemmelag og 30 på bortelag max antall totalt i hall, 100 personer.

Ved kampslutt trekker alle tilskuere utendørs.

 

Tusen takk for at dere respekterer instrukser som gis fra helsemyndighetene, og er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med:

 

Silje Hagen                                                               post@mastra-il.no  

Daglig leder Mastra IL                                             Tlf: 45 42 97 64

 

Inger Elin Meling                                                     handball@mastra-il.no

Leder Sportslig Utvalg Mastra håndball               Tlf: 47 27 23 50

Har du lyst å starte med håndball i Mastra IL?

I Mastra IL har vi plass til alle som har lyst å spille håndball, uansett årskull. Ønsker du å prøvespille tilbyr vi to gratis prøvetreninger for å finne ut om du synes idretten er noe for deg.

Kontakt Mastra IL håndball