Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Turn

Bli med på Mastra IL turn

Bli medlem i dag

Velkommen til turngruppen i Mastra

Turngruppen i Mastra IL ønsker å skape treningsglede for både turnglade barn og for spreke voksne. I de eldre partiene bruker vi Idrettens grunnstige som er utviklet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Konseptet er svært allsidig og motorisk utviklende, og kan tilpasses de forskjellige gruppene. Alle treninger er i Rennesøyhallen.

Vårt mål er å skape treningsglede for alle.

Grupper og treningstider

Treningene starter igjen 30.august

Grunnet Covid-19 blir det noen endringer i hvordan vi gjennomfører trening denne sesongen. Vi må til enhver tid følge anbefalinger gitt av Helsemyndigheter og Norges Idrettsforbund, samt de spesifikke retningslinjene for turn som er utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

Gymlek mix 2016 - 2017

Gymlek er et tilbud for barn født 2016-2017, som er basert på NGTF’s GYMLEK-konsept. Vi har fokus på å leke og ha det gøy, men vi introduserer barna for forskjellige elementer innen turn. Turn og lek er et veldig godt utgangspunkt for barnets første møte med idrett.

 

Mandag 17:00 – 17:45 Rennesøyhallen

 

Mix 2014 - 2015

Treningen i denne gruppen skal gi barna god balanse, styrke og bevegelighet, det vil si god motorikk og et godt grunnlag å bygge videre på. Treningene vil legge mye fokus på grunnleggende øvelser som blant annet rulle, hodestående, samtidig som det blir mye lek. Lek er viktig på treningene og vi vil at barna skal ha det gøy, samtidig som de kjenner mestringsglede!

Mandag 18:00-18:45 Rennesøyhallen

 

Jenter 2013

Her blir det litt mindre lek og vi legger enda mer vekt på grunnleggende turnelementer som styrke, balanse og smidighet. Det grunnleggende er utrolig viktig for å kunne utføre de ulike turnøvelsene og teknikkene. Barna på dette partiet får trene mer på trampett og air-trackbane.

 

Onsdag 17:00-18:20 Rennesøyhallen

 

Jenter 2005 - 2012

På disse partiene jobber vi videre med det grunnleggende for å forbedre kondisjon, styrke og koordinasjon. I denne aldersgruppen vil de bli utfordret til å lære inn nye turnmomenter som salto, flick flack, araber med mer. Trenerne tilpasser selvfølgelig vanskelighetsgraden ut ifra barnas behov, slik at alle får nok utfordringer og mestringsglede.

Mandag 19:00-20:15 Rennesøyhallen
Onsdag 18:40-20:00 Rennesøyhallen

 

Gutteparti  2013 - 2008

Guttepartiet gjelder etter Gymlek, hvor vi sikter oss mot mer turnelementer. Dette er en time med fokus på styrke, balanse og koordinasjon som passer for gutter. Samt turn elementer som salto, airtrack, med mer. 

 

Onsdag 17:00 - 18:20 Rennesøyhallen

 

Trenere og lagledere

Mastra Turn tar trenerrollen på alvor! Alle våre trenere og hjelpetrenere tar del i NGTF (Norges Gymnastikk- og Turnforbund) sin "Trenerløypa", hvor de får utviklet seg og hentet inspirasjon.

Vi ønsker å sikre oss trenere også i fremtiden, og er derfor på jakt etter ansvarsfulle og motiverte ungdommer. Interesse for turn er et pluss, men det viktigste er å være flink med barn. Ta kontakt på Facebook eller på turn@mastra-il.no for info!

NGTF har strenge retningslinjer og kompetansekrav for trenere. De har satt som mål at alle trenere med hovedtreneransvar i sal skal ha trener 1 kurs.

Hovedtrenere i Mastra Turn

 • Elise Hellevik
 • Kertu Sulg
 • Siri Nuland
 • Sofie Knutsen
 • Siv Madsen

Hjelpe-trenere Mastra Turn:

 • Anna Reianes

 • Benedicte Louise Murbræch

 • Siren Østbø

 • Oda Helen Voll Sem

 • Astrid Jonassen

 • Seline Elvik Knutsen

Assistenter Mastra Turn:

 • Karianne Hanasand

 • Ella Sofie Gundersen

 • Eva Doran

 • Ida Margrethe Murbræch

 • Kaia Lalid Valen

 • Zara Reianes

 • Elisabeth Stornes

 • Nette Hollands-Halvorsen

 • Silje Henden

Sportslig utvalg

Spørsmål? Vi setter deg gjerne i kontakt med lagleder ved ønske.

Anne Lise Doran

Leder

   
 turn@mastra-il.no

Sportslig utvalg består av:

 • 2016: Eirik Cato Hummervoll
 • 2015: Henning Frankenberg
 • 2014: Stina Ivarsflaten
 • 2013: Silje Håvarstein
 • 2012: Marianne Murbræch
 • 2011: Vibekke Andersen
 • 2010: Mia Ludvigsen
 • 2007 - 2009: Jana Hollands (leder)

Retningslinjer Covid-19

Grunnet Covid-19 blir det noen endringer i hvordan vi gjennomfører trening i regi av Mastra Turn denne sesongen. Vi må til enhver tid følge anbefalinger gitt av Helsemyndigheter og Norges Idrettsforbund, samt de spesifikke retningslinjene for turn og GymX som er utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

NGTF har oppdatert sine koronavettregler 18. januar 2021.

Kort utdrag av de viktigste forholdsreglene og anbefalingene:

 • Syke personer skal holde seg hjemme, kun friske personer uten symptomer kan delta på trening.
 • Fra 1. august er det gjort unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen for barn og unge under 20 år. 1-meterregelen gjelder fortsatt for voksne.
 • Det skal fortsatt opprettholdes grupper på maks 20 personer, dette inkluderer trenere. For ikke å overstige antall tillatte mennesker i hallen kan vi ikke tillate foresatte eller andre å være med i hallen, dette gjelder også yttergarderoben!
 • Vi kan ha flere grupper i hallen samtidig, så lenge det holdes nok avstand mellom gruppene.
 • Vi tillater noe tid mellom treningene, slik at vi kan sørge for ekstra renhold av utstyr.
 • For å sikre at vi har oppmøteprotokoll i tilfelle det er behov for smittesporing, må man være påmeldt via Spond for å møte på trening.
 • Det er viktig å møte presis utenfor hallen. For å unngå at det blir trengsel, skal utøverne vente utenfor hallen til deres trener henter dem. Husk å holde 1 meter avstand til andre - også ute!
 • På grunn av korona har vi delt opp partiene i mindre grupper, hver gruppe har sin egen farge. Det er viktig at dere sjekker hvilken fargegruppe barna deres er på, de skal vente ute til treneren, som har på seg riktig farge refleksvest, henter dem.
 • Håndvask (håndsprit) må gjennomføres når man kommer og når man går fra hallen. Trenerne passer på at utøverne har fokus på god håndhygiene i løpet av treningen.
 • Alle som deltar på trening må møte ferdig skiftet, og de med langt hår MÅ ha oppsatt hår på trening. Det er viktig at alle går på do før de kommer.
 • Drikkeflasker må være merket med navn, fylles hjemme og settes på tildelt plass i hallen.
 • På grunn av korona anbefales det å bruke egen treningsmatte på GymX.
 • Utøverne skal hentes eller gå hjem så fort som mulig etter endt trening. Vi bruker utgangen på andre siden av Rennesøyhallen, mot fotballbanen. SU har drøftet levering/henting ved Rennesøyhallen og ønsker å gjennomføre dette tiltaket for å redusere kontakt mellom gruppene, samt de som skal til bassenget. Det er fortau fra denne utgangen, helt til fotgjengerfeltet ved parkeringsplassen, slik at barna kan gå trygt.
 • Vi minner om at det bare er tillatt for forflytningshemmede med gyldig bevis å parkere v/Rennesøyhallen. For alle andre er det god plass til å parkere v/barnehagen.

Har du lyst å starte med turn i Mastra IL?

Har du spørsmål eller ønsker du å sjekke om vi har flere ledige plasser? Alle henvendelser angående påmelding og venteliste sendes til turngruppa.

Kontakt Mastra IL Turn