Våre samarbeidspartnere

STØTT VÅRE SPONSORER, DE STØTTER OSS!

Hovedsponsor

Øster Hus

Øster Hus er opptatt av å bygge mer enn gode boliger. Vi ønsker også å bidra til å bygge gode nabolag og nærmiljø kjennetegnet av samhold og lagånd. I tillegg er det jo sånn at topp og bredde er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor sponser vi bredden, og gleder oss over å støtte opp om den viktige jobben som alle de lokale idrettslagene gjør for barn og unge. Vi er stolte over å se Øster Hus-logoen på tusenvis av drakter i hele distriktet!

Øvrige sponsorer

Green Mountain

"Å være en god nabo er et viktig prinsipp for Green Mountain. Det er derfor vi etterstreber å bruke lokale leverandører, bruke lokal kompetanse og som nå støtte lokale aktiviteter gjennom Mastra IL " - Tor Kristian Gyland, adm.dir i Green Mountain

Grieg Seafood

Grieg Seafood er et norsk selskap med lakseoppdretter i andre land blant annet Canada: I Norge har de oppdrett i Finnmark og Rogaland med hovedkontor i Bergen. Grieg Seafood oppdretter laks på mange flotte plasser i hele Ryfylke. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner med kommunene og lokalsamfunnene. Vi investerer, bygger nytt og støtter lokale bedrifter og aktiviteter.

North Well Gefro

North Well Gefro ble grunnlagt under oppbyggingen av Norges oljeindustri. I dag er de blant landets mest erfarne mekaniske verksteder innen produksjon og vedlikehold av utstyr til oljeindustrien.

Rogaland Elektro

Som stolt sponsor av idrettslaget i mer enn 30 år, har vi sett og satt pris på verdien av det tilbudet idrettslaget står for. Sammen med idrettslaget ønsker vi å bidra til å sikre godt fritidstilbud, gode oppvekstforhold, og trygge lære og arbeidsplasser for folk i lokalmiljøet

Kiwi

Sunnhet til folket er KIWIs hjertesak, og opp gjennom årene har vi gjennomført flere tiltak for å legge til rette for sunne valg hos kundene våre. Vi ønsker også å bidra til idrett i nærmiljøet vårt, og fysisk aktivitet og sunne varer er en god kombinasjon. I vår sponsing er vi opptatt av at våre bidrag skal komme til nytte til flest mulig, og spesielt barneidrett. KIWI er stolt sponsor av Mastra IL.

Øvrige samarbeidspartnere

Sport 1 Randaberg

Sport 1 Randaberg er en av klubbens viktigste støttespillere og bidrar med innkjøp og trykking av klubbens idrettsutstyr og bekledning!

Sport 1 Randaberg har også gode priser fra blandt annet Umbro for medlemmer i Mastra Idrettslag.

EKO renhold

Eko Renhold – trygt, miljøvennlig og profesjonelt

Gjennom 20 års erfaring har vi opparbeidet oss en effektiv arbeidsteknikk og en fornøyd kundegruppe. Så langt det lar seg gjøre bruker vi kjemikaliefrie vaskemidler. En miljøvennlig vask skaper et sunt inneklima, samtidig som det er skånsomt for ditt interiør – som vil få lenger levetid. Vi tilrettelegger for dine behov, og finner alltid en løsning både for bedrifter og privatpersoner. Velg Eko!

Jæren Olje

Jæren Olje skal bidra til å skape bred aktivitet og bygge gode relasjoner. Jæren Olje er opptatt av og bidra til at barn, unge og voksne engasjerer seg i lokalmiljø

Rennesøy Trafikk

Rennesøy Trafikk AS er et lokalt transportselskap som med 90 biler dekker et stort mangfold av transport. Verdiene som skal gjenspeile kundens opplevelse av Rennesøy Trafikk og våre ansattes holdninger som er;

Vilje – Tillit - Trygghet – Ærlighet.

AVE Systemer

AVE Systemer har vært en trofast partner i flere år, og engasjerer seg for at barn og ungdom skal kunne ha gode idrettstilbud i sitt nærmiljø.

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi er opptatt av levende bygder og lokalsamfunn, og er derfor ekstra stolte over å kunne bidra gjennom sponsorarbeidet!

Bygdebladet

Fysisk aktivitet og gode møteplasser for barn og unge er viktig for helse, miljø og trivsel. Som lokalavis ønsker Bygdebladet å være til stede på de arenaene hvor lagånd og samhold i lokalsamfunnet skapes, deriblant hos Mastra IL. Vi gleder oss over å være en trofast sponsor, og på den måten kunne støtte klubben i den viktige jobben de gjør for de yngste.

Hydro Energi AS

 

Rumag skilt og reklame as

Lindanger Maskin AS

Rennesøy Bilsenter AS

Reilstad Landsbruk AS

Hummel

 

Sokn Camping

 

 

H2 RØR AS

 

 

Sande Gård