Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Våre samarbeidspartnere

STØTT VÅRE SPONSORER, DE STØTTER OSS!

Hovedsponsor

Øster Hus

Øster Hus er opptatt av å bygge mer enn gode boliger. Vi ønsker også å bidra til å bygge gode nabolag og nærmiljø kjennetegnet av samhold og lagånd. I tillegg er det jo sånn at topp og bredde er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor sponser vi bredden, og gleder oss over å støtte opp om den viktige jobben som alle de lokale idrettslagene gjør for barn og unge. Vi er stolte over å se Øster Hus-logoen på tusenvis av drakter i hele distriktet!

Øvrige sponsorer

Green Mountain

"Å være en god nabo er et viktig prinsipp for Green Mountain. Det er derfor vi etterstreber å bruke lokale leverandører, bruke lokal kompetanse og som nå støtte lokale aktiviteter gjennom Mastra IL " - Tor Kristian Gyland, adm.dir i Green Mountain

Grieg Seafood

Grieg Seafood er et norsk selskap med lakseoppdretter i andre land blant annet Canada: I Norge har de oppdrett i Finnmark og Rogaland med hovedkontor i Bergen. Grieg Seafood oppdretter laks på mange flotte plasser i hele Ryfylke. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner med kommunene og lokalsamfunnene. Vi investerer, bygger nytt og støtter lokale bedrifter og aktiviteter.

Apeland Transport

Apeland Transport har vært en viktig støttespiller i klubben i flere år, ja helt siden 90-tallet den gang under navnet Rennesøy Tomat og Frukt Pakkeriet. Apeland Transport er en av de største transportørene av Frukt og Tomat på de grønne øyene og resten av Ryfylke!

Lyse

Hvorfor er det så viktig for Lyse å samarbeide med kulturhus, være tilstede på fotballarenaen eller utstyre 1. klassingene med refleksvester? Svaret er enkelt: Lyse eies av 14 flotte kommuner i Sør-Rogaland – altså av deg og meg. Gjennom sponsorarbeidet ønsker Lyse å være en lagspiller i aktive lokalsamfunn og skape trivsel og vekst for oss som bor her.

Vi heier på regionen og oss som bor her.

Kiwi

Sunnhet til folket er KIWIs hjertesak, og opp gjennom årene har vi gjennomført flere tiltak for å legge til rette for sunne valg hos kundene våre. Vi ønsker også å bidra til idrett i nærmiljøet vårt, og fysisk aktivitet og sunne varer er en god kombinasjon. I vår sponsing er vi opptatt av at våre bidrag skal komme til nytte til flest mulig, og spesielt barneidrett. KIWI er stolt sponsor av Mastra IL.

Jæren Olje

tekst kommer

AVE

tekst kommer

Extra

Extra er dagligvarebutikken som gjør det billig! Enten du handler til hverdag, helg eller høytid. Bruk ditt Coop medlemskort og last ned appen – da får du 11% bonus på all frukt & grønt, samt 20% bonus på bleier, barnemat og babywipes, samt mint 1% kjøpeutbytte på alt du handler. Trykk på logoen for å bli medlem.

Coop

Som medeier i Coop får du alltid minst 1% kjøpeutbytte på alt du handler. Bruk medlemskortet eller appen flittig, da blir det fort en hyggelig sum inn på din  medlemskonto. Lar du pengene bli stående får du også renter på dem.
Coop er delingsøkonomi i praksis. Vi eier Coop sammen og vi deler på overskuddet. Jo mer du handler i Coop butikker og benytter deg av dine fordeler – jo mer bonus og kjøpeutbytte får du. Trykk på logoen for å bli medlem.

Øvrige samarbeidspartnere

Rumag skilt og reklame as

tekst kommer

Finnøy Buss as

tekst kommer

Lindanger Maskin AS

tekst kommer

Rennesøy Bilsenter AS

tekst kommer

Reilstad Landsbruk AS

tekst kommer

Umbro

tekst kommer

Sport 1 Randaberg

tekst kommer

Rennesøy Trafikk

Rennesøy Trafikk AS er et lokalt transportselskap som med 90 biler dekker et stort mangfold av transport. Verdiene som skal gjenspeile kundens opplevelse av Rennesøy Trafikk og våre ansattes holdninger som er;

Vilje – Tillit - Trygghet – Ærlighet.

Sokn Camping

tekst kommer

Rogaland Elektro

Som stolt sponsor av idrettslaget i mer enn 30 år, har vi sett og satt pris på verdien av det tilbudet idrettslaget står for. Sammen med idrettslaget ønsker vi å bidra til å sikre godt fritidstilbud, gode oppvekstforhold, og trygge lære og arbeidsplasser for folk i lokalmiljøet

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi er opptatt av levende bygder og lokalsamfunn, og er derfor ekstra stolte over å kunne bidra gjennom sponsorarbeidet!

Raft Klinikken

Raft-klinikken er en tverrfaglig klinikk som består av fysioterapeuter og kiropraktorer. Vi sponsor Mastra IL fordi vi er opptatt av at barn og unge skal kunne drive idrett i trygge og gode omgivelser i sitt nærmiljø. Vi er særlig opptatt av at alle skal kunne drive sin idrett, med minst mulig risiko for skader. Dette gjør vi ved å fokusere på skadeforebyggende arbeid inn mot klubben. Vi har behandlere som er godkjent gjennom Idrettens Helsesenter. Det vil si at dere kan bruke idrettsforsikringen til å få dekket behandling hos oss.

Vi vil være en aktiv samarbeidspartner, som bidrar til økt idrettsglede for alle.

Bygdebladet

Fysisk aktivitet og gode møteplasser for barn og unge er viktig for helse, miljø og trivsel. Som lokalavis ønsker Bygdebladet å være til stede på de arenaene hvor lagånd og samhold i lokalsamfunnet skapes, deriblant hos Mastra IL. Vi gleder oss over å være en trofast sponsor, og på den måten kunne støtte klubben i den viktige jobben de gjør for de yngste.

Rennesøy og Kvitsøy Gensidige Fartøyforsikring

tekst kommer