Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Samhold, ikke bare idrett

Mastra I.L. er et idrettslag som favner hele Rennesøy, Mosterøy, Fjøløy, Sokn, Bru, Vestre Åmøy, Austre Åmøy, Klosterøy og Brimse. Vår hovedmålsetning er gjennom sportslig aktivitet å fremme samhold og trivsel på tvers av øyene i Rennesøy kommunedel.

Aktivt og sosialt idrettslag for alle

For å oppnå denne målsetningen satser Mastra I.L. på breddeidrett, samtidig gir vi de som ønsker å satse et tilbud gjennom differensiering.

Gjennom idrettslig og sosial aktivitet arbeider vi for å ivareta og bedre livskvalitet og levekår for medlemmene og medlemmenes nærmiljø. Idrettslaget har mer enn 700 medlemmer, og høy sportslig aktivitet.

Hovedstyret

Hovedstyret i Mastra IL består av:

Bilde av Silje Hagen

Silje Hagen

Daglig leder

Bilde av Helge Haugvaldstad

Helge Haugvaldstad

Styreleder

Bilde av Eirik Hodnefjell

Eirik Hodnefjell

Leder SU fotball

Bilde av Jana Hollands

Jana Hollands

Leder SU turn

Bilde av Inger Elin

Inger Elin Meling

Leder SU håndball

Bilde av Kine Larsen

Kine Larsen

Styremedlem

Agnar Apeland

Nestleder

Inger Lise A. Rettedal

Styremedlem

Kontrollutvalget i Mastra IL består av:

Leif Sigve Finnesand

Sveinung Haugvaldstad

Valgkomiteen i Mastra IL består av:

Norbert Puttkammer

Leder i valgkomiteen

Roy Sokn Adsen

Medlem i valgkomiteen

Elin Hodnefjell

Medlem i valgkomiteen

Barneidrettsansvarlig

Tekst

 barneidrettsansvarlig@mastra-il.no

Bilde av Kine Larsen

Kine Larsen

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjonen til viktige roller i klubben, finner du ikke den du ser etter eller ikke vet hvem du skal sende e-post til så sender du til post@mastra-il.no

Besøksadresse

  Vodlaveien 5, 4156 Mosterøy

Telefon kontor

  51 72 45 72

Betjent alle hverdager

Bankkonto

3230 30 12183

Daglig leder

Silje Hagen

 post@mastra-il.no

Styreleder

Helge Haugvaldstad

  post@mastra-il.no

Sponsor

  post@mastra-il.no

Kontakt Fotball

  fotball@mastra-il.no

Kontakt Håndball

  handball@mastra-il.no

Kontakt Turn

  turn@mastra-il.no

Kontakt Utstyr

  utstyr@mastra-il.no

Utleie Mastrahuset

  shodnefjell@hotmail.com

Barneidrettsansvarlig

  barneidrettsansvarlig@mastra-il.no

Mastra Kolleksjon

Mastra IL Kolleksjon med reduserte priser på enkelt produkter.

For bestilling eller kjøp ta kontakt med Sport 1 på Randaberg.

Ved større bestillinger til hele lag kan du kontakte utstyr@mastra-il.no

Reservere tid i våre lokaler

"Banehuset" eller "Klubbhuset"

Send e-post til post@mastra-il.no for å reservere tid på "Banehuset" eller "Klubbhuset".

"Mastrahuset"

For å reservere tid på "Mastrahuset" må Svein Hodnefjell kontaktes. De kan nås på e-post: shodnefjell@hotmail.com

Klubbhuset Mosterøy

Banehuset Vikevåg

Mastrahuset