Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Fagplan Idrett - Stavanger Kommune 2023 - 2039

I går hadde daglig leder et innlegg i Rennesøy Kommunedelsutvalg sin Åpen Halvtime

Etter at Rennesøy Kommune ble en del av Stavanger Kommune har ikke Rennesøy vært en del av Fagplanen til Stavanger Kommune sitt Planverk for Idrett. I år kunne vi komme med innspill til Stavanger Kommune som ble sendt inn i januar 2022, vårt innspill om behov og utfordringer i Rennesøy Kommunedel kan du se vedlagt nederst i artikkelen sammen med andre dokumenter og lenker. Planverket skal vare helt frem til 2039, det er dermed viktig for idretten i Rennesøy Kommunedel at våre behov kommer opp og frem.

 

I oktober la Stavanger Kommune ut et høringsutkast som skal behandles i Stavanger Kommune i desember. Idrettslag og andre organisasjoner hadde til 31.oktober å komme med innspill på høringsutkastet, hvor vi sendte inn innspill da vi så flere store mangler i høringsutkastet ut i fra de behovene og utfordringene vi har her ute i Rennesøy Kommunedel.

 

Eneste som hadde kommet med på høringsutkastet på prioriteringslisten var Mosterøy Stadion som skal legges om til kunstgress, en disposisjonsplan skal etter planen utarbeides i 2023. Men mer informasjon enn omlegging kom ikke med. Mosterøy Idrettspark har store arealer og mulighet for enda flere aktiviteter som skikkelig løpebanedekke, mulighet for andre aktiviteter som sandbane etc. hvorfor er ikke dette nevnt i høringsutkastet? På kriterielisten slo vi kun ut på et av fire punkt, mens vi har lagt frem at vi slår ut på 3 av 4 da Rennesøy Kommunedel har det vi ser som to nærmiljøsenteret og Mosterøy Idrettspark er klart det for de søre øyene.

 

Alle kunstgressbaner skal rehabiliteres etter 10 år (tar ofte lengre tid), hvor Vikevåg Kunstgress har fått 2027 (13 år etter ferdigstillelse) som sitt rehabiliteringstidspunkt. NFF Rogaland har sendt inn bekymringsmelding på banen og den kan blir fremskjøvet til 2024. Mosterøy Kunstgress har fått 2029 som rehabiliterings år og da skal det ses på muligheten til å endre dekke, for Mosterøy Kunstgress er mer egnet for andre aktiviteter enn fotball. Så status per nå er at vi har 1,5 (av 3) baner i bruk og de alle med mangler og utfordringer, både på selve banen men også med andre fasiliteter som garderobe og annet.

 

Innendørshallene er også et viktig tema, for i Rennesøy Bydel har vi kun en idrettshall (Mastrahallen fra 1987) og en gymsal (Rennesøyhallen), begge med sprengt kapasitet og utforming som hemmer utviklingen av idrettstilbudene i Rennesøy Bydel. Med befolkningsvekst i bydelen og flere og flere som blir aktive i Rennesøy Kommunedel har vi allerede store utfordringer og vi vil få enda flere utfordringer. Enkelte tilbud er slik som situasjonen er i dag ikke mulig å utvikle videre, og det å få på plass nye aktiviteter vil også stoppe helt opp. I vårt innspill til høringsutkastet har vi også presisert at dette kommer under 3 av 4 punkter i kriterielisten. 

 

Som nevnt i begynnelsen av artikkelen hadde daglig leder i går et innlegg for Rennesøy Kommunedelsutvalget under åpen halvtime på innbyggertorget for allerede i desember skal det nye Planverket godkjennes av Stavanger Kommune hvor kommunedelsutvalget sine representanter skal stemme på vegne av Rennesøy Kommunedel, da er det viktig at de også taler idrettens sak for Rennesøy Kommunedel og kjemper for å få enda mer viktige tiltak med i planverket. For slik status er i dag kan vi ikke ha det frem til etter 2039.

 

Vi ønsker å takke Rennesøy Kommunedelsutvalget for at vi fikk anledning til å presentere vårt innlegg samt engasjementet som ble visst under og etter presentasjonen med gode spørsmål og innspill. Nå oppfordrer vi dere til å kjempe for Rennesøy Kommunedel når Fagplanen for Idrett skal opp til behandling.

 

 

Her finner du Stavanger Kommune sitt forslag til Fagplan Idrett 2023 - 2039

Her finner du Mastra IL sine dokumenter til Fagplan Idrett

- Innspill Fagplan Idrett - innsendt 31.01.2022
- Tilbakemelding høringsutkast fra Mastra - 31.20.2022
- Presentasjon for Kommunedelsutvalget 22.11.2022

 

MASTRA IDRETTSLAG
SAMHOLD, IKKE BARE IDRETT
GLEDE, MESTRING OG FELLESSKAP

0