Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Informasjon Aktivitets gebyr 2023

Vi i Mastra IL kan gledelig informere om at aktivitetsgebyret for barn og ungdom ikke øker i 2023!

Etter flere gode år med overskudd ønsker vi i Mastra IL å beholde aktivitetsgebyret på samme nivå - spesielt i en tid der privatøkonimien rammes hardt med høye renter, strømpriser og økte kostnader på alt en kjøper. 

Følgende satser blir det i Mastra i 2023:

Fotball og håndball:

4 - 6 år:            300 kr
7 - 12 år:          900kr
13 - 19 år:     1 300kr
19 år +:         1 700kr

Turn: 

4 - 8 år:            900kr
9 +                 1 350kr

Volleyball:      600kr
Allidrett:        300kr

Fotball blir faktuert fortløpende mens turn, håndball og øvrige idretter i september for sesongen 23/24.

Minner om familierabatt for barn i samme husstand opp til 19 år på 3 500kr - overstiger dere dette så gi beskjed til DL - systemet klarer ikke å fange opp når en sender ut aktivitetsgebyr i flere omganger.

Ikke-kampberettiget fotball, futsal, badminton, innebandy og basketball       600kr

 

Betalingsutfordringer?

Har du betalingsutfordringer ta kontakt med DL på post@mastra-il.no. Gjelder også andre kostnader knyttet til idretten - det finnes mange gode støtte ordninger og vi bistår. Alt behandles konfidensielt og kun av DL. 

0