Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Informasjon: Medlemskontingent 2022

Her kommer viktig informasjon om medlemskontingenten 2022

Medlemskontingent blir om kort tid sendt ut til en Spond-bruker nær deg!
Onsdag 12.januar blir medlemskontingenten sendt ut til medlemmenes betalingskontakt!

Her kommer viktig informasjon, så les gjennom hele teksten.

Hvorfor betale medlemskontingent?
Medlemskontingenten er en lovpålagt avgift av NIF (Norges Idrettsforbund). På årsmøte i 2021 ble det vedtatt at medlemskontingentene til 300,- for medlemmer og støttemedlemmer og 50,- for frivillige tillitsverv som styreverv, trener, lagleder etc.


Medlemskontingenten følger kalenderåret (Norges Idrettsforbund)
Medlemskontingenten er viktig da den er med å dekke forsikring
Fra og med i år et det betalt medlemskontingent som utgjør LAM-midlene, dette gjør at vi må ha bedre kontroll på medlemskontingenten
I tillegg ønsker vi å presisere at medlemskontingent og aktivitetsgebyret er et av klubbens viktigste inntektskilder. Medlemskontingenten går til hovedlaget mens aktivitetsgebyret går til idretten. For mer informasjon om hva aktivitetsgebyret dekker se vår hjemmeside under bli medlem. Aktivitetsgebyret vil bli sendt ut etter årsmøtet.


Aktivitetsgebyret for fotball sendes ut i februar/mars for sesongen 2022, mens for de andre idrettene følger vi høst/vår sesongen, så sesongen 2021/2022 er allerede sendt ut til nåværende medlemmer. Neste aktivitetsgebyr blir sendt ut i september for neste sesong.

Stemmerett årsmøte
Årsmøte er klubbens høyeste organ, og det er årsmøte som bestemmer hvordan klubbens skal driftes mellom årsmøtene. Alle medlemmer oppfordres til å delta på årsmøte!
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Mastra Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Mastra Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Foresatte har ikke stemmerett, forslagsrett eller talerett på vegne av barna. Ønsker en å delta på årsmøte og være med å påvirke hvordan klubben skal drifte kan foresatte melde seg inn som støttemedlem (obs. medlemskontingenten må være betalt mint en måned før årsmøte for nye medlemmer).

Betalingskontakt
Vi anbefaler alle medlemmer i samme husstand om å ha samme betalingskontakt, kommer noe av betalingen til den ene og resten til andre ber jeg dere om å kontakte meg på post@mastra-il.no med det samme slik at vi får rettet opp i dette. Familierabatten (for aktivitetsgebyr) vil ikke slå inn om det er ulike betalingskontakter i familien. Det er deres ansvar for at ting er riktig registrert. Er du usikker send mail med navn på medlemmene fra samme husstand så fikser sjekker vi opp.

Økonomiske utfordringer?
Har din familie økonomiske utfordringer, ikke vær redd for å ta kontakt. Det finnes flere midler og tilskudd fra ulike organisasjoner som dere og klubben kan søke på. Ta kontakt på post@mastra-il.no så finner vi en løsning for dere. Det er selvsagt helt anonymt, og det er kun daglig leder som vil behandle denne forespørselen og bidra til å finne en løsning.

Faktura
Det er nå mulighet for å motta faktura, men da dette må opprettes manuelt sender vi kun ut faktura på forespørsel.

Annet
Årsmøtet er satt til 14.mars, offisiell innkalling vil komme senere.

Medlemsfordeler
Som medlem i Mastra Idrettslag har vi flere medlemsfordeler for deg som er medlem, støttemedlem eller æresmedlem.
Raft-klinikken: Egne priser på behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor.
Sport 1 Randaberg: 15% på Umbro produkter (når dere handler Umbro produkter gir dere i tillegg ekstra fordeler for klubben).
Flugger: 20% hos Flugger (Mastra IL får 5% i kick back)
Raft-trening: 390kr mnd + gratis innmelding

For å få rabatten vis frem betaling for medlemskontingenten i Spond-appen.

Har dere noen spørsmål ta kontakt med post@mastra-il.no

Sportslig hilsen
Silje Hagen
Daglig leder i Mastra Idrettslag

0