Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Innkalling årsmøte 2022

Vi har gleden av å invitere klubbens medlemmer til digitalt årsmøte 14.mars!

Årsmøte er klubbens øverste myndighet.

 

Sted: Teams
Dato: 14.mars
Klokken: 19:00

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Mastra Idrettslag i minst
én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Mastra Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

For å sende inn forslag ønsker vi at følgende skjema benyttes og sendes på mail til post@mastra-il.no eller i post til Vodlaveien 5, 4156 Mosterøy innen 28. februar

 

Vi ønsker at alle som deltar melder seg på HER innen 14.mars - Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

 

Alle som deltar på årsmøte må sitte på egen enhet (pc/mobil/pad) for å ha stemmerett.

 

Saksliste med vedlegg sendes ut innen 07.mars

 

Vi håper å se deg på årsmøte 2022!

 

Hilsen 

Styret

Innkalling digitalt årsmøte
0