Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Innkalling årsmøte i Mastra Idrettslag 2024

Årsmøtet avholdes 6. mars klokken 19:00 på Mastrahuset

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21.02.2024 til post@mastra-il.no eller Vodlaveien 5. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på som Spond.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Mastra Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Mastra Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Mastra Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Kenneth Fuglestad kontaktes på e-post post@mastra-il.no eller 469 07 442

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Mastra Idrettslag

0