Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Instruktører til Mastra IFO/FFO

Vi søker instruktører til Mastra IL sin IFO/FFO.

Se vedlagt vedlegg.

0