Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Mastra e-sport

Til høsten starter vi opp med e-sport - les mer om tilbudet her! 

Mastra Idrettslag skal være en klubb for hele Rennesøy Kommunedel, og nye aktiviteter ønsker vi alltid å være positive til. Styret i Mastra IL har i et par år jobbet for å se på mulighetene å starte opp e-sport, og planen var i utgangspunktet å benytte nye lokaler i nytt bygg vi skulle få av en sponsor. Men da dette ikke var mulig fant vi en alternativ løsning på lokaler som klubben allerede hadde og startet prosessen med søknader og bistand. Klubbens daglig leder og styreleder har vært på befaring hos Klepp IL som har e-sport, hvor vi har fått gode råd og innspill på hvordan e-sport kan legges opp.

 

Takket være SR-Bank stiftelsen og deres gave på 300 000,- og Sparebank Vest stiftelsen og deres gave på 75 000,- har vi anledning til å komme i gang. En utrolig viktig gave for at drømmen om e-sport skulle bli en realitet. Sammen skal vi bedre aktivitetstilbudet for barn og unge ute i Rennesøy Kommunedel med nytt tilbud. Et tilbud vi håper treffer bredt og ikke minst de som faller utenfor den ordinære idretten.

 

Mastra e-sport skal være et tilbud som skal styrke fellesskap, gi glede og ikke minst la alle oppleve mestring. e-sport skal være et supplement for fysisk aktivitet og ikke en substitut. Mastra e-sport skal stilles på lik linje som resten av aktivitetene i Mastra IL. Det vil være fokus på gode holdninger og samhold.

 

Hvordan vil Mastra e-sport bli lagt opp?

Tilbudet er ikke hundre prosent spikret enda, men vi skal sette opp faste treningstider for faste deltakere. Her vil vi ha begrenset med plasser pga. antall stasjoner til rådighet. Treningene vil inneholde strategi, spill og fysisk aktivitet. Mastra e-sport er tilbud både for jenter og gutter.

 

Besvar følgende skjema om du eller ditt barn er interessert i å bidra/delta på Mastra e-sport https://forms.gle/uwdNANWDDC198NFa8

 

Åpne møteplasser – vi vil også holde e-sport rommet åpent ved jevne mellomrom i lengre periode hvor en kan komme å spille uten faste treningstider og vil være åpent for alle. Når og hvor ofte vi vil ha åpent blir fastsatt når vi har et team på plass rundt Mastra e-sport.

 

Vi anbefaler alle faste medlemmer av Mastra e-sport å benytte seg av egne brukere slik at fremgangen en får på treningene og under åpne møteplasser blir lagret på brukerne. Vi vil også ha gjestebrukere som kan benyttes, men disse vil være åpne for flere og fremgang kan dermed variere.

 

Hva er e-sport?

E-sport har de siste årene hatt en eksplosiv vekst de siste årene og det er i dag en av verdens største konkurranserettede sporter. Esport i seg selv handler om å spille et videospill konkurranserettet innenfor organiserte rammer. Det som er unikt for e-sport er at det ikke omhandler ett spill, men at e-sport omfavner flere ulike spill fra flere sjangre som blant annet slossespill, strategispill, skytespill og bilspill, men de har ofte som fellesnevner at det er lagspill som krever samarbeid og taktikk. Blant de aller største e-sport spillene i dag er Counter Strike Global Offensive, Dota 2, Leauge of Legends, Fortnite, Rainbow Six: Siege, Overwatch og Rocket League. Mastra e-sport kommer til å tilby et eller flere av disse spillene.

 

Sikkerhet og GDPR

Mastra e-sport skal være en trygg møteplass i den virkelige verden og i den digitale verden. Dermed får vi god bistand av et firma som er med å setter opp systemene for oss. Det betyr blant annet at datamaskinene vil bli nullstilt 00.00 hver natt.

 

Det vil heller ikke være mulig å laste ned spill på pc-ene som ikke er godkjent av administratorer. Så det vil heller ikke være mulig å laste ned hvilke som helst spill uten godkjenning av en voksen. Slik kan vi kontrollere at det ikke spilles spill som ikke er egnet.

 

Det vil alltid være voksne tilstede til en hver tid.

 

Foreldremøte/informasjonsmøte

Vi planlegger et foreldremøte/informasjonsmøte før vi starter opp – her anbefaler vi alle som har unger som er interessert i å delta eller foreldre som ønsker mer informasjon om tilbudet å komme. Dato for dette møte kommer når det er fastsatt tidspunkt.

 

Trenere og voksne ansvarlige

Vi her per nå fått med oss to ivrige som ønsker å bistå i oppstarten og utviklingen til Mastra e-sport – og det er utrolig kult! Men som i alle våre aktiviteter er vi avhengige av voksne som er med å bistå rundt Mastra e-sport. Så vi vil trenge flere som er med skal vi gi et godt nokk tilbud. Vi trenger noen som kan være til stede under Åpne møteplasser (som kan bistå med innlogging og andre spørsmål). I tillegg til faste trenere som er til stede under treninger. Som vil gå gjennom taktikk og strategi med spillerne.

 

Det er en fordel å være kjent med ulike spill men ikke et krav – det vil være mulig å delta på kurs.

Rollene vi trenger er

-         E-sport trener

-         Fysisk trener

-         IT – kunnskap/ansvarlig

-         Organisatorisk/sosialt

-         Vakt Åpen møteplass

 

Det er et e-sport trenerkurs 26. og 27.august så om flere ønsker å bistå rundt e-sport og ønsker å delta på kurset – ta kontakt snarest.

 

Registrer dere her om du kan bistå - https://forms.gle/FACZsvFXSoCXWrrQ8

 

 

Vi gleder oss!

 

Mastra IL
Samhold, ikke bare idrett
Glede, Mestring og Fellesskap

0