Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Mastra IFO

Melde dere på Mastra IFO! 

Vi fant litt snø i vinter! Denne utnyttet vi til det fulle på Mastra sin IFO og lagde en liten hoppbakke til akebrettene. IFO er åpent for 2. - 4. klasse hver torsdag fra skoleslutt til bussene går 14:30

Samhold, ikke bare idrett - Glede, Mestring og Fellesskap

0