Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Velkommen til AVKAST håndballskole

Lørdag 18. september
Aldersgruppe 6 til 8 år (2015 til 2013)


Mastra IL Håndball inviterer barn mellom 6 til 8 år til å delta på AVKAST . Dette er et tilbud til alle i denne aldersgruppen, uavhengig av mål og ambisjoner. Vi ønsker at arrangementer er preget av trygghet, trivsel og mestring for den enkelte deltakeren, med stort fokus på lek og moro. 

Påmelding til AVKAST håndballskole

Benytt deg av innmeldingsskjemaet i Spond for å melde deg på til AVKAST! Har du flere barn som skal delta kan du legge til flere deltakere før du fullfører påmeldingen med betaling. En må ikke være medlem i Mastra Idrettslag for å delta! 

Du vil få en ordrebekreftelse på mail fra Spond ved påmelding, sjekk innboks og søppel post. 

Påmeldingsfrist 17. september

 

Generell informasjon

NÅR

Lørdag 18. september

Klokken 12:00 - 15:00

HVEM

Alle barn mellom 6 til 8 år!

Må ikke være medlem for å delta

HVOR

Mastrahallen

PRIS

GRATIS

Inkludert

Diplom og is

Utstyr

Innesko og vannflaske

Program

 

11:45 - 12:00
Registrering av deltakere ved hovedinngangen til Mastrahallen. Vi sjekker de oppmøtte mot påmeldingslistene og registrerer ankomst.

12:00 - 13:00
Stasjonsøvelser - deltakerne vil deles inn i grupper som går innom stasjonsøvelser med ulike elementer.

13:00 - 14:00
Frilek og åpen kiosk. Deltakerne vil ha tilgang på baller og annet utstyr som de kan leke med sammen med venner og andre deltakere. Når barna er på turnering er kanskje kiosken en av høydepunktene, dermed har vi valgt å ha åpen kiosk hvor en kan kjøpe litt mat, drikke og annet godt. 

14:00 - 15:00
Miniturnering: Deltakerne deles inn i lag og får prøvd seg litt på hvordan det er å spille håndball. 

Dagen avsluttes med is og diplom!

Publikum

Foresatte og søsken kan gjerne bli værende på tribunen, alle som ønsker å være til stede (utenom deltakerne) må registrere seg ved ankomst! 

 

Forbehold

Skulle det komme endringer og informasjon fra myndigheter om gjør at vi ikke kan gjennomføre håndballskolen som planlagt så vil vi måtte avlyse arrangementet. 

Retningslinjer Covid-19

Grunnet Covid-19 kan det forekomme endringer på kort varsel. Vi vil være forberedt på ulike situasjoner og følge nøye med på nasjonale- og lokale retningslinjer slik at vi kan gjennomføre enn trygg aktivitetsuke!

Kort utdrag av de viktigste forholdsreglene og anbefalingene:

  • Syke personer skal holde seg hjemme, kun friske personer uten symptomer kan delta på aktivitetsuken.
  • Det opprettes grupper fordelt på alder, ved innstramming av nasjonale- eller lokale retningslinjer kan vi dele gruppene opp i mindre kohorter.
  • Vi kan ha flere grupper samtidig men det skal opprettholdes avstand mellom kohortene.
  • Vi skal ha gode vaske rutiner.
  • Alle må være registrert i arrangementet for å delta
  • Hold avstand mellom aktivitetene der det er mulig. 
  • Håndvask (håndsprit) må gjennomføres når man kommer og når man går fra hallen. Trenerne passer på at utøverne har fokus på god håndhygiene i løpet uken.
  • Alle som deltar må være ferdig skiftet, per dags dato vil vi ikke bruke garderober.
  • Drikkeflasker må være merket med navn.