Samhold, ikke bare idrett

   Glede, mestring og fellesskap

Mastra Idrettslag 

Samhold, ikke bare idrett

Glede, mestring og fellesskap

Bli medlem

Velkommen til Mastra Idrettslag

Mastra IL er en lokal klubb på de grønne øyene utenfor Stavanger som favner Mosterøy, Rennesøy, Austre Åmøy, Vestre Åmøy, Bru, Sokn, Klosterøy, Fjøløy, og Brimse. Vi ønsker å være en spennende og sosial idrettsarena for barn og unge i vårt nærmiljø. Har du eller ditt barn lyst å begynne med en idrett? Vi tilbyr prøvetime for alle som er interessert i å begynne med en eller flere av idrettene vi tilbyr.

Nyheter

Grasrotandel

Hovedsponsor

Øster Hus

Øster Hus er opptatt av å bygge mer enn gode boliger. Vi ønsker også å bidra til å bygge gode nabolag og nærmiljø kjennetegnet av samhold og lagånd. I tillegg er det jo sånn at topp og bredde er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor sponser vi bredden, og gleder oss over å støtte opp om den viktige jobben som alle de lokale idrettslagene gjør for barn og unge. Vi er stolte over å se Øster Hus-logoen på tusenvis av drakter i hele distriktet!

Øvrige sponsorer

Green Mountain

"Å være en god nabo er et viktig prinsipp for Green Mountain. Det er derfor vi etterstreber å bruke lokale leverandører, bruke lokal kompetanse og som nå støtte lokale aktiviteter gjennom Mastra IL" - Tor Kristian Gyland, adm.dir. i Green Mountain.